De Harts-tocht is een reis van naar schatting 2000 kilometer die Marianne in 2007 in haar eentje per fiets door Nederland heeft afgelegd. Zij  begon in haar woonplaats Deventer en fietste "met de wijzers van de klok mee" door alle Nederlandse provincies.

Zij vertrouwde daarbij op de gastvrijheid van mensen van wie ze vooraf het bestaan nog niet wist, maar die haar voor een nacht onderdak wilden bieden. Verschillende vrienden en bekenden hadden al medewerking toegezegd.

Onderweg heeft Marianne een roos gelegd bij monumenten van WOII die langs de route lagen, als eerste bij het gedenkteken voor de evacuatie in Arnhem. Ook heeft ze in enkele plaatsen een presentatie gegeven om te vertellen over haar ervaringen met een voordracht van eigen gedichten.

 

Image and video hosting by TinyPic

Marianne in Vlissingen

Laatst aangepast (maandag 03 februari 2014 22:25)

 

Met acht studenten, van de opleiding Facility Management aan Saxion Hogescholen locatie Deventer, organiseren wij deze sponsortocht van Marianne Sorgedrager voor War Child.

 

Wij volgen op dit moment de module Events 2. Bij deze module moeten wij twee evenementen organiseren. We mochten zelf een keuze maken uit het aanbod van de evenementen. Wij hebben gekozen voor de Sponsortocht van War Child, wij vinden het namelijk een erg goed initiatief van Marianne Sorgedrager dat ze 40 dagen voor War Child gaat fietsen. Als voorbereiding op dit evenement verdiepen wij ons in de wensen en eisen van Marianne Sorgedrager en werken deze zo specifiek mogelijk uit, zo hopen we samen een geslaagd evenement te organiseren. Binnen de projectgroep heeft iedereen zijn eigen functie, om duidelijkheid te scheppen en goed overzicht te houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen taken. Bij de start van de voorbereidingen hebben we een planning gemaakt wie, wat en wanneer gaat uitvoeren. Het evenement wordt op basis van deze planning voorbereid en uitgevoerd.

Wij vinden het erg leuk om hier mee bezig te zijn en hebben er met elkaar veel plezier in. We hopen dan ook van harte dat het een geslaagde sponsortocht wordt. En natuurlijk dat Marianne Sorgedrager een mooi bedrag aan War Child kan schenken!

Marianne, veel succes!

Laatst aangepast (maandag 03 februari 2014 22:25)

 

Eén van de belangrijke doelen van de harts-tocht is het bijeenbrengen van een geldbedrag dat beschikbaar komt voor het werk van WarChild. Marianne hoopt zoveel mogelijk mensen te kunnen motiveren haar te sponsoren opdat er aan het einde van de reis een bedrag van betekenis aan WarChild kan worden overhandigd.

Image and video hosting by TinyPic

Twee petjes: een om het hoofd koel te houden en een om niet te zeer af te koelen. Beide petjes neemt Marianne af voor de bijdragen van alle sponsoren!

Deze fietstocht werd mede mogelijk gemaakt dankzij de bereidwillige medewerking van onderstaande sponsoren.

 

 

Klein Beernink kantoorspecialisten
{mosimage}

Orange
Image and video hosting by TinyPic

Saxion Hogescholen
{mosimage}

Albron Catering
Image and video hosting by TinyPic

Etty Hillesum Centrum
Image and video hosting by TinyPic

ABN-AMRO
Image and video hosting by TinyPic

Rijwielspeciaalzaak Riesewijk
Image and video hosting by TinyPic

 

Laatst aangepast (maandag 03 februari 2014 22:25)

 

Ook u kunt bijdragen aan het doel van de Harts-tocht, Mariannes fietstocht door alle provincies van Nederland ten behoeve van War Child.

Het is natuurlijk heel prettig als u een bijdrage voor WarChild op de speciale bankrekening overmaakt: 46.70.39.887 t.n.v. M.H.B. Sorgedrager te Schalkhaar o.v.v. War Child 2007.
Wanneer u familie en vrienden attent maakt op dit initiatief kunnen ook zij een donatie doen en misschien verzint u nog een eigen nieuw plan om sponsoring te bevorderen.

Onderweg zal Marianne  bij verschillende oorlogsmonumenten een bloemetje neerleggen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn; de plaatselijke pers zal  worden ingeschakeld om tijd en plaats bekend te maken (zie ook deze website).

Natuurlijk stelt ze het ook op prijs als u aanwezig kunt zijn bij een van haar presentaties, waarbij Marianne  zal vertellen over haar motivatie, reiservaringen en ook enkele eigen gedichten zal voordragen. Deze presentaties zijn als volgt gepland: 16 mei in Tilburg, 23 of 24 mei in Vlissingen, 9 juni in Groningen. Ze zullen alle plaats vinden in de hoofdvestiging van de openbare bibliotheek.

Het bedrag op de bankrekening komt volledig ten goede aan War Child. Marianne betaalt alle  eigen reisonkosten  zelf en begrijpelijkerwijs wil ze die graag laag houden. Mede daarom zoekt ze adressen voor  onderdak bij vriendelijke, gastvrije mensen. Als uzelf of een van uw bekenden haar wil ontvangen, hoort ze dat graag; er wordt met name in de directe buurt van  Delft, Haarlem en Kampen gezocht.

Image and video hosting by TinyPic

 

Laatst aangepast (maandag 03 februari 2014 22:25)

 

Rekening 46.70.39.887 t.n.v. M.H.B. Sorgedrager voor War Child 2007 is nu een spaarrekening. Uw gift zal  vermeerderd met rente ten goede komen aan War Child!

Op 12 juni is het bedrag op deze rekening gegroeid tot € 4771.59; een prachtig saldo dat hopelijk nog zal toenemen.
Inmiddels is in juli meer dan € 6000,= bijgeschreven!

Laatst aangepast (maandag 03 februari 2014 22:26)

 
Meer artikelen...