We zijn allen slachtoffers van slachtoffers’ zei Elisabeth Kübler-Ross, bij wie Marianne ruim 25 jaar geleden gedurende een week een workshop volgde.   Het is een uitspraak die haar bijbleef: een basis voor vergevensgezindheid bij verwerken van oud zeer en nieuwe pijn, maar ook een beroep op inzet om te voorkomen dat leed zich generatie na generatie voortzet.

Later trof haar een citaat van Etty Hillesum (1914 Middelburg – 1943 Auschwitz): 
'Tegenover iedere wandaad en gruwelijkheid te meer, hebben wij een stukje liefde en goedheid te meer te stellen’.

Omdat er nog steeds zoveel heftige gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden en WO II een diepe indruk op haar heeft nagelaten, kwam Marianne door beide uitspraken op de idee om een sponsortocht per fiets te maken voor War Child. Als achtjarige maakte zij de Slag om Arnhem mee, de ellende van het vluchten, de evacuatie van negen maanden met daarna de terugkomst in een verwoeste, leeggeroofde stad. Deze ervaringen motiveerden haar om het belangrijke werk van War Child te steunen: kinderen zijn nog steeds de onschuldige dupe van het grote kwaad, dat oorlog heet: het werk van volwassenen.

Mariannes Harts-tocht duurt veertig dagen, symbolisch gekozen,  en zal door alle provincies gaan waarbij zij de vrijheid en gastvrijheid in Nederland anno 2007 wil ervaren.

De veertig dagen zijn symbolisch gekozen: het is Marianne's persoonlijke 'woestijntocht', ook een 'pelgrimstocht' omdat zij plaatsen wil bezoeken die in het leven van haar beide ouders en in dat van haar man een belangrijke rol hebben gespeeld.

Image and video hosting by TinyPic

Een goede bekende maakte met grote betrokkenheid dit kussen met een mandala als een zacht rustpunt voor Marianne.

Laatst aangepast (maandag 03 februari 2014 22:26)